Reageer

Onbereden bedden teelt

 

Bodemverdichting is een groot probleem in de landbouw. Er lijkt weinig aan te doen. Zonder mechanisatie kun je hier geen akkerbouw bedrijven. En mechanisatie is vaak de oorzaak van de verdichting. Door de verdichting is er steeds meer trekkracht nodig, worden tractoren en machines zwaarder en de verdichting dus weer erger. Akkerbouwers en groentetelers hebben het moeilijk, zeker als het najaar natter is en de vorst uitblijft.

Een goede werkwijze om bodemverdichting te stoppen is om de zware mechanisatie niet meer te laten rijden op de plekken waar de planten moeten groeien. Lange tijd was dat praktisch onmogelijk. Dankzij moderne GPS-systemen met extreem hoge nauwkeurighied en aangepaste machines en werktuigen komen goede oplossingen in zicht. In Nederland werken nu ongeveer 40 akkerbouwers met GPS-gestuurde onbereden beddenteelt. Ze bereiken goede resultaten:

  • minder bodemverdichting
  • hogere opbrengst
  • betere kwaliteit
  • lagere brandstofkosten
  • kleinere mestbehoefte
  • meer bewerkbare dagen
  • minder grondbewerking

 

Voorbeelden van onbereden beddenteelt zijn:


Informatie en literatuur:

 

 

Inloggen